Motorcyklar med omgjorda avgassystem.

Under den varma sommaren som varit i år har motorcykel säsongen varit på topp. Det har varit ett stort ökat antal motorcyklister ute på våra gator något som även polisen har märkt av i vårt avlånga land, då de fått mycket mer att göra. Mer böter än någonsin har delats ut till förarna på grund av ljudet på deras MC.

Höga ljudnivåer = Utbytta ljuddämpare

Polisen har runt om i landet haft mycket mer än vanligt att göra med motorcyklar under sommaren. Jeremy Siebolds som är bilinspektör hos polisen har sagt till SVT att mer än varannan motorcykel inte håller sig till den tillåtna ljudnivån.

Enligt svensk lag får inte en motorcykel lov att låta mer än 103 decibel. Vilket många motorcyklar som blivit stoppade av polisen gör.

Detta säger polierna har att göra med att motorcykelägarna väljer att byta ut ljuddämparna på sina motorcyklar.

Varför byter man ljuddämpare?

Det finns många tänkbara anledningar till varför vissa MC ägare väjer att byta ut sina ljuddämpare till något som låter mer.

En av anledningarna till detta allt ökande fenomen är att flera påstår att det ökar körupplevelsen och till och med körglädjen. Andra menar att vi har mer pengar att lägga på våra hobbyn och att det är så enkelt att byta ut en ljuddämpare.

Det finns även dem som pekar på sambandet med att fler unga förare tar MC körkort och att de håller på att förändra MC landskapet.

Böter och ny besiktning

Oavsett vad anledningarna är till att fler MC ägare väljer att byta ut sina ljuddämpare så kvarstår faktorn att det är olagligt.

Blir du stoppad av polisen på grund av ljudet på din MC kan du därmed få betala saftiga böter för detta. Och som om det inte vore nog blir du även tvingad till en kontrollbesiktning inom en viss tid för att kontrollera att du bytt ut din högljudda ljuddämpare.

På kontrollbesiktningen måste ditt fordon alltså klara de ljudnivåer som ställs på en MC.