Motorcykeln enligt lag

Intresset för motorcyklar har aldrig varit större i Sverige. De vanligaste modellerna är custom, cruiser, basic, standard och klassiska modeller tillverkade före 1980. På senare år har även antalet skotrar, enduros och motorcrossar ökat. Motorcyklar delas in i tre körkortsklasser: lätt motorcykel med en högsta effekt på 11 kw, mellanstor motorcykel som inte får överstiga 35 kw och tung motorcykel där det inte finns någon begränsning på motoreffekten.

Motorcykel enligt lagen om vägtrafikdefinitioner

Som motorcykel definierar lagen om vägtrafikdefinitioner ett motorfordon vars nettoeffekt, motorstorlek eller konstruktiva hastighet överstiger villkoren för en moped. En motorcykel kan beroende på konstruktion och vikt ha två, tre eller fyra hjul. När man beräknar vikten på en motorcykel räknas även batterierna in. Man brukar dela in motorcyklar i två klasser: lätt respektive tung motorcykel. Det kan vara bra att känna till att det här skiljer sig mot körkortsklasserna.

Lätt och tung motorcykel

En lätt motorcykel kan ha två eller fyra hjul och en förbränningsmotor på högst 125 kubikcentimeter med en nettoeffekt på högst 11 kilowatt. Den kan också ha en annan typ av motor än förbränning, med samma maximala nettoeffekt. Vad gäller tung motorcykel kan även den ha två eller fyra hjul, men här tillåts motorn överstiga 125 kubikcentimeter. Nettoeffekten ska fortfarande vara 11 kilowatt. Båda typer av motorcyklar kan ha tre hjul och då får nettoeffekten vara högst 15 kilowatt.

Ökat intresse för hojar

Motorsport och intresset för motorcyklar ökar stort år för år i Sverige. Det finns två klasser av motorcyklar, lätt och tung. Hur en motorcykel klassas beror på motorns storlek och kapacitet. Det är även tillåtet att haka på en sidvagn på sin motorcykel så att man kan ta med passagerare. Den anses då höra samman med motorcykeln och bilda ett fordon.

Till posten →