Fakta om svävare

Kanske har du någon gång sett ett föremål som liknar en båt glida fram på isen men inte kunnat identifiera vad det är exakt. Då har du med största sannolikhet sett en svävare. En svävare är en typ av farkost som, liksom namnet antyder, förs framåt av luftströmmar. Den behöver inte ha någon kontakt med marken för att ta sig framåt.

Användning i Sverige

hover stockholmEn svävare är mycket praktisk att använda under vintertid då den med lätthet tar sig fram över is och vatten utan att behöva ha markkontakt. Den passar utomordentligt bra som räddningsfordon eftersom den kan ta sig fram på de flesta ställen, även över sjöar, till skillnad från en bil eller båt. Den är helt enkelt det perfekta mellantinget när man behöver ta sig fram på osäkra underlag.

Svävare och dess historia

Svävaren är en farkost som inte har funnits särskilt länge jämfört med många andra färdmedel som t.ex. bil, som används idag. Det var under 1950-talet som den allra första svävaren togs fram i trafik. Med hjälp av en svävare blev det möjligt för folk som bodde på öar att ta sig fram även på vintertid, eftersom den inte hade några problem med att ta sig fram över isen.

Hur används svävare idag?

Även om svävaren har många användningsområden och är unik i sitt slag är den en ganska sällsynt syn. Framförallt används den av räddningstjänsten när de behöver ta sig fram på svaga isar eller andra oländiga miljöer. Det förekommer även att taxiföretag kör folk i svävare även om det är relativt ovanligt än så länge. Kanske är det något som kommer att bli mer vanligt i framtiden.