Mopedens historia

Mopeden är idag ett relativt vanligt fordon på de svenska vägarna, men deras utseende är långt ifrån det de hade när de först blev populära under 1950-talet. Men hur ser mopedens historia egentligen ut och hur kommer sig att den fortfarande är så populär både i Sverige och i flera andra länder?

En cykel med hjälpmotor

gamla husquarna mopederDet var den 23 maj 1952 som beslutet togs. En cykel med hjälpmotor skulle undantas från kravet på körkort, registrering och fordonsskatt. Denna lagändring började gälla från den 1 juli samma år. Detta nya fordon kom att kallas moped. Från och med den 1 juli år 1961 kunde dessa mopeder också förses med fotstöd och kickstart, vilket ersatte de tidigare tramporna.

Vem får köra moped?

Idag krävs ett så kallat mopedkörkort för att man ska få köra moped eller mopedbilar på de svenska vägarna. Detta körkort är dock inte speciellt svårt att ta, och dessutom ordnar många skolor utbildningar för just denna typ av körkort. För att få köra mopeder måste man ha fyllt 15 år. Idag måste dock fordonet vara registrerat för att få köras på vägen.

Ett fordon för de flesta

Mopeden är ett fordon som tillåter människor att ta sig lite längre än med cykel. Mopeden kräver inte alls lika lång och svår utbildning som att ta ett körkort för bil. En moped är heller inte lika dyr som en bil är i drift. En moped får dock maximalt framföras i 45 kilometer i timmen, vilket gör att det är ett olämpligt fordon för större vägar.